MENU
Site Credit:
Catherine Huang
© 2018 - 2020

Shuwei Liu

Credits:

Photographer: Shuwei Liu
Models: Ning, Lu
Stylist: Dre Romero
Makeup: Regia Lu,
Hair: Liu Yi,
Assistant: CHOCO-D
Producer:Lizi